Foredrag.

Foredrag

Foreningen Trankebar initiativtagere tilbyder at holde foredrag om Trankebar m.v.
Henvendelse kan ske direkte til nedennævnte personer.

Honorar kan aftales særskilt med de implicerede, dog min. 2.000 kr. + evt. omkostninger til transport m.v.

Særskilte honorar aftaler for mindre foredrag kan aftales. Har du andre ønsker til foredragsemner hører vi gerne fra dig. 

Honorarer går ubeskåret til Foreningen Trankebar. - (Minus Transport.)

Navn: Foredrag: Bemærkninger:

Poul Petersen.      "Trankebar "                        Der kan vises billeder.

Karin Knudsen.     "Hvorfor lige Trankebar"      Der kan vises billeder.

Knud Helles.        "Trankebars ."                     Der kan vises billeder.

 Mailadr.

Knud : knudhelles@troensemail.dk

Poul:   poul@vestfynsefterskole.dk  

Karin:  kvknudsen@mail.dk  

MORGEN I TRANKEBAR.