Bestyrelsen 2021.

Bestyrelsesmedlemmer. 2021

Formand:           Poul Petersen (2)
Viceformand:     Knud Helles (1)
Sekretær:          Lene Sørensen (1)
Flora:                Jan Skaarup (2)
Kasserer:           Karin Knudsen (2)  
Medl.:               Sven-Erik Holm (1)
Medl:                Marga Krenzen  (2)

Redatør.: Knud Helles

Supl 1.   Anders Bjørn.
supl.2.   Niels Jørgensen.

Revision   1. Hans Jørgen Lauersen.
Rev. supl.    Birgit stricker.
 
På valg: 1= på valg i Ulige  (3 stk)
             2= på valg i lige år (4 stk.)
Bestyrelsesmedlemmer. - 2019- 2020

Formand:           Poul Petersen (2)
Viceformand:     Knud Helles (1)
Sekretær:          Lene Sørensen (1)
Flora:                Jan Skaarup (2)
Kasserer:           Karin Knudsen (2)  
Medl.:               Sven-Erik Holm (1)
Medlem:            Kirsten Grønning. (2) Gået Bort.

Redaktør:           Knud Helles,  (1)

Suppleant 1:      Torkild Jensen 
Suppleant 2:       Niels Jørgensen

Revision:           Hans Jørgen Lauersen
Rev.supp.:          Birgit Stricker


På valg: 1 = på valg i Ulige år (3 stk) 
              2= på valg lige år (4 stk.)