Fotoalbum

Forsiden set mod nord.

Der lægges betonstykker ind i muren, som skal hjælpe med at holde Jernbjælkerne på plads.

Forsiden af huset. set mod syd.

Søjlerne er ved at være klar

Mod Nord.

Mod Syd.

Firkanterne er støbt i en træform. Målt op efter de gamle søjler som er på Guvernør huset. bare mindre.

Firkanterne er temmelig tunge.Nej hvor ville jeg gerne være dernede og se hvordan de knokler.

Her ligger der skinner som bliver sat op på væggene. Det er 2 "Bjælker" som kan skydes ind i hinanden. Derved kan man have en stort eller lille loft.

Her er skinnenerne, de ligger fra væg til væg med en plades afstand.

Så er alle "bjælkerne " lagt.

I skinnerne skal disse plader sættes fast.

Pladerne holdes oppe af metalstøtter. En skov af støtter. Når det er gjort kommes der små firkantede sten på gulvet, derpå lægget støbemetal gitter. Derefter cement. Som kommer med en bil med færdigblandet cenent.

Så ligger pladerne klar.

Buerne kommer til at se rigtig godt ud.

Der er gang i metaljernet som skal ligge i bjælkerne.

Her ses de i den bjælke der skal holde terrassen . Læg mærke til de små sten til at løfte jernet op .

Så hældes cementen i med hånskraft.!

Klar til støbning

En stor blande maskine som står på gaden.

Taget tages ned.

Bjælkerne gemmes

Spidserne tages af.Derskal jo også fladt tag på øverst. ( sikke en udsigt vi får.)

Dejligt at de passede godt på buerne.

Arbejdet skrider frem. Søjlerne som skal bære verandaen.  Nu kommer dækket (Gulvet)